Prosjekt Olje & Gass

Fagansvarlig - Vidar Olsen - (+47) 40 55 23 70 - vidar.olsen@altusnorway.com

Altus har globalt jobbet mot prosjekter innen olje og gass, energi, infrastruktur og diverse andre prosjektbaserte industrier siden 1973 og innehar verdifull industriekspertise og erfaring. Spesielt innen offshorenæringen har Altus vært en stor og ledende aktør med involvering i store og kjente prosjekter og med noen av de største selskapene i industrien.

Vår arbeidsmetode er fleksibel, proaktiv og gjennomsiktig. Vi forstår og forutser kundens behov og arbeider tett med kundene for å redusere risiko, kostnader og ressursbruk. Ved å levere integrerte logistikktjenester kan vi sørge for klarere ansvarsforhold, effektivitet i forsyningskjeden, redusert antall leverandører og mindre ressurser hos kundens organisasjon. Det gir videre en evne til å agere hurtig, samt kjøper av tjenestene kan være sikre på internasjonale standarder på HMS og etterlevelse av internasjonale reguleringer og forskrifter.
 

Altus Norway har spesielt sterk erfaring mot store byggeprosjekter hvor det er behov for å transportere større moduler eller utstyr. Selskapet har ledet et titalls prosjekter innen konstruksjon av flytende produksjonsenheter (f.eks. FPSO, FLNG, FSRU) og håndtert all logistikk rundt dette, inkludert installasjonsfasen. Vi tar hånd om all planlegging rundt dette og sørger for at kunden har full trygghet om at alt vil bli levert uten skade, på tiden og innen budsjett. 
 

Våre personell har også lang erfaring med å mobilisere offshore prosjekter og leverer totalløsninger som involverer alt fra forsyningsbaser, ship agency, lasting/lossing, chartering, tollhåndtering, fabrikasjon, innkjøp og utstyrsutleie, samt mange andre støttetjenester. Vår merittliste er imponerende og gir kunden en betryggelse om at deres prosjekter er i gode hender. Altus har mobilisert et titalls rigger, hatt totallogistikk rundt et stort antall offshore installasjonsprosjekter og hatt fullt ansvar rundt byggeprosjekter på verft.

Også i samarbeid med og på vegne av våre kollegaer i andre deler av verden, da spesielt Asia og Oceania, kan vi også tilby et stort repertoar av tjenester og diverse forsyningsbaser. Vårt nettverk er verdensomspennende og våre ansatte har erfaringer med prosjekter i nesten alle kontinenter. 
 

<- Tilbake

Integrated Logistics Solutions
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2019 Altus Norway AS, Vanemveien 1, 1599 Moss.Tlf: +47 40 00 79 44, Email: post@altusnorway.com